Główna zawartość

Regulamin strony

Regulamin sklepu internetowego Lancome.pl obowiązujący od dnia 01.01.2021 r.

Strona sklepu internetowego Lancome.pl ("Strona Sklepu") prowadzona jest przez spółkę L’Oréal Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-844) przy ulicy Grzybowskiej 62, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000063684, kapitał zakładowy: 1.886.500,00 zł., NIP 524-030-33-75, BDO 000006048 ("L’Oréal").

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu Lancome.pl ("Sklep") oraz warunki dokonywania zakupów w w Sklepie ("Regulamin"). Polityka Prywatności Lancome.pl ("Polityka Prywatności") dostępna jest TUTAJ, natomiast Polityka Cookies Lancome.pl („Polityka Cookies”) dostępna jest TUTAJ.

Na potrzeby niniejszego Regulaminu:

 • "Kupujący" oznacza podmiot dokonujący zakupów przez Stronę Sklepu,
 • "Użytkownik" oznacza osobę korzystającą ze Strony Sklepu,
 • "Konsument" oznacza Kupującego, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, tj. osobą fizyczną, która nabywa produkt w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą,
 • "Przedsiębiorca dokonujący niezawodowego zamówienia" oznacza osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Regulamin skierowany jest do odbiorców końcowych, tj. niezajmujących się odsprzedażą produktów L’Oréal w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

§1. WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY SKLEPU

1. Za pośrednictwem Strony Sklepu możliwe jest:

 • a) zakładanie i prowadzenie przez Użytkowników spersonalizowanych kont,
 • b) dokonywanie w oparciu o zasady niniejszego Regulaminu zakupów przy wykorzystaniu konta, bądź też bez rejestracji.

2. Założenie spersonalizowanego konta na Stronie Sklepu wiąże się z obowiązkiem wypełnienia przez Użytkownika formularza rejestracyjnego w zakresie danych osobowych Użytkownika. Do skutecznej rejestracji konta wymagane jest wypełnienie przynajmniej pól oznaczonych jako niezbędne pola formularza (tj. imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, tj. e-mail, adres do dostaw, numer telefonu. Jeżeli Użytkownik planuje realizowanie zakupów w Sklepie również na potrzeby działalności gospodarczej, w ramach formularza rejestracyjnego Użytkownik, który planuje dokonywać zakupów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, może dodatkowo wskazać w formularzu rejestracyjnym nazwę/firmę Użytkownika, dane adresowe firmy Użytkownika, a także numer identyfikacji podatkowej (NIP) Użytkownika. Dane personalne lub firmowe podane w toku rejestracji Użytkownika na Stronie Sklepu będą stosowane automatycznie do obsługi realizacji zamówień Użytkownika po zalogowaniu na spersonalizowane konto, o ile Użytkownik w toku realizacji danego zamówienia nie dokona zmiany poszczególnych danych.

3. Do korzystania ze Strony Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień, niezbędny jest komputer lub inne urządzenie elektroniczne (np. tablet) z dostępem do sieci Internet, aktywne konto poczty elektronicznej oraz właściwe oprogramowanie, w tym właściwa przeglądarka internetowa. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Strony Sklepu w zakresie oprogramowania obejmują: posiadanie przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyższej, Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub wyższej) oraz udostępnienie w przeglądarce obsługi JavaScript oraz Cookies.

§2. WARUNKI ZAKUPU

1. Zakupów przez Stronę Sklepu mogą dokonywać wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, także posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

2. Kupujący może zamówić nie więcej niż 5 sztuk tego samego produktu w jednym zamówieniu.

3.  Kupujący może złożyć maksymalnie 5 zamówień dziennie.

4. Możliwość złożenia zamówienia zostanie zablokowana w przypadku przekroczenia limitów zamówień określonych w punkcie 2.

§3. PRODUKTY - CENA

1. Informacje o produktach i usługach dostępnych w Sklepie, w szczególności o ich właściwościach oraz cenie nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2. Wszystkie ceny wskazane na Stronie Sklepu:

 • a) podane są w złotych polskich,
 • b) zawierają podatek VAT,
 • c) nie zawierają kosztów wysyłki, których wysokość zależy od wybranego przez Kupującego sposobu dostawy i płatności za produkt - wskazanych w momencie dokonania przez Kupującego wyboru sposobu dostawy i płatności w formularzu zamówienia.

3. L’Oréal zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów podanych na Stronie Sklepu w dowolnym momencie z zastrzeżeniem, że cena produktu podana na Stronie Sklepu w chwili złożenia zamówienia będzie ceną sprzedaży produktu.

4. L’Oréal zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia akcji promocyjnych oraz konkursów na Stronie Sklepu. Zasady takich akcji będą każdorazowo określone w odrębnym regulaminie. Z zastrzeżeniem wykorzystania przez Kupującego kodów rabatowych obniżających wartość całego zamówienia znajdującego się w koszyku, ceny podane na Stronie Sklepu uwzględniają promocje obowiązujące w momencie składania zamówienia.

§4. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Kupujący ma możliwość złożenia zamówienia na wybrane produkty na Stronie Sklepu, korzystając z procedury składania zamówienia zgodnie z niniejszym paragrafem. Kupujący może dokonać zamówienia zakładając konto na Stronie Sklepu, bądź też skorzystać z opcji złożenia zamówienia bez rejestracji w Sklepie.

2. Zamówienie można skutecznie złożyć jedynie za pośrednictwem Strony Sklepu. Zamówienia składane drogą e-mailową i telefoniczną nie będą realizowane.

3. Zamówienia są przyjmowane przez Stronę Sklepu przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

4. W celu złożenia zamówienia należy wybrać produkt(y) z asortymentu Sklepu poprzez kliknięcie przycisku "Do koszyka".

5. Kupujący po dodaniu produktu do koszyka może kontynuować zakupy w Sklepie, a wybrane przez niego wcześniej produkty będą przechowywane w koszyku.

6. Do momentu zatwierdzenia zamówienia przyciskiem "Zamów i Zapłać" wybrane towary w koszyku nie są rezerwowane.

7. Po zatwierdzeniu zamówienia przyciskiem „Płatność”, Kupujący podaje w formularzu:

 • a) login (adres e-mail) i hasło, jeżeli Kupujący założył konto na Stronie Sklepu; albo
 • b) niezbędne do realizacji zamówienia pola formularza danych osobowych (imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej /e-mail/, adres dostawy, numer telefonu, oraz firmę i NIP, jeżeli kupujący planuje dokonać zakupu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej), jeżeli Kupujący nie posiada konta na Stronie Sklepu;

8. Kupujący potwierdza, że dane przekazywane L’Oréal za pośrednictwem Strony Sklepu i/lub jego podwykonawcom są prawdziwe.

§5. DOSTAWA

Produkty dostarczane są za pomocą usług kurierskich.

1. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Kupującego i określony w zamówieniu sposób. Poniższa tabela zawiera informacje o kosztach dostawy:

SPOSÓB DOSTAWY

KOSZTY DOSTAWY

Przesyłka kurierska

13 zł

2. Dostawa dla zamówień, których łączna wartość jednego zamówienia do zapłaty wynosi 250 zł brutto lub więcej jest bezpłatna.

3. Dostawa zamówienia odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
i standardowo jest realizowana w terminie od 3 do 7 dni roboczych.

4. Przed odebraniem paczki zaleca się sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności zaleca się zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę, a gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane, zaleca się sporządzenie protokołu w obecności kuriera oraz skontaktowanie się jak najszybciej z Centrum Konsumenckim w celu wyjaśnienia sprawy. Powyższe czynności ułatwią rozpatrywanie reklamacji, jednakże nie stanowią warunku jej rozpatrzenia.

§6. ZAWARCIE UMOWY

1. Przed zatwierdzeniem przez Kupującego zamówienia, Kupujący zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem i potwierdzić jego akceptację.

2. Zatwierdzenie przez Kupującego zamówienia poprzez użycie przycisku "Zamów i zapłać" oznacza skierowanie do L’Oréal oferty zawarcia umowy sprzedaży przez Kupującego.

3. Każda płatność zrealizowana przez Kupującego - z wyjątkiem płatności realizowanej przy odbiorze zamówienia - stanowi do momentu wysłania przez L’Oréal potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, przedpłatę na poczet realizacji zamówienia.

4. Po złożeniu zamówienia przez Kupującego, na adres e-mail wskazany przez Kupującego w zamówieniu, wysłana zostanie wiadomość elektroniczna (e-mail) stanowiąca potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. Wysłanie przez L’Oréal potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji stanowi oświadczenie L’Oréal o przyjęciu oferty, co stanowi zawarcie umowy sprzedaży między Kupującym a L’Oréal.

5. Kupujący może dokonywać samodzielnych zmian w zamówieniu do momentu jego złożenia i potwierdzenia przez L’Oréal przyjęcia zamówienia do realizacji, zgodnie z punktem 4 powyżej. Po potwierdzeniu przez L’Oréal przyjęcia zamówienia do realizacji, wszelkie zmiany muszą być procesowane za pośrednictwem Centrum Konsumenckiego (kontakt poprzez e-mail lub telefonicznie).

§7. PŁATNOŚĆ

1. Po akceptacji Regulaminu, Kupującemu wyświetli się strona internetowa przeznaczona do wyboru sposobu płatności za zamówienie.

2. Kupujący może wybrać sposób płatności za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayU, "za pobraniem" u kuriera lub w Paczkomacie (o ile taka opcja będzie dostępna w momencie składania zamówienia, o czym Kupujący każdorazowo zostanie poinformowany na początku składania zamówienia).

3. W przypadku wyboru formy płatności przez PayU, Kupujący zostanie automatycznie przekierowany na stronę dostawcy usług płatniczych PayU. Strona dostawcy usług płatniczych jest szyfrowana za pomocą S.S.L. (Secure Socket Layer), w celu zapewnienia najskuteczniejszej ochrony danych związanych ze sposobem płatności.

4. L’Oréal zachowuje prawo własności do zamówionych produktów aż do otrzymania całkowitej płatności za zamówienie.

5. Akceptując Regulamin Kupujący wyraża wolę otrzymania faktury VAT do złożonego zamówienia oraz wyraża zgodę na otrzymywanie faktury VAT w formie elektronicznej na adres e-mail podany w złożonym zamówieniu.

6. Złożenie zamówienia przez Konsumenta jest jednoznaczne z żądaniem wystawienia elektronicznej faktury VAT jako dowodu zakupu.

7. L’Oréal do każdego zamówienia dołącza dowód sprzedaży w postaci elektronicznej faktury VAT przesyłanej na adres e-mail podany przy zamówieniu, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

8. Kupujący, który nabywa w Sklepie produkt w celu związanym ze swoją działalnością gospodarczą i oczekuje wystawienia faktury VAT na firmę, w formularzu rejestracyjnym lub w formularzu zamówienia w zakresie danych dostawy podaje swój numer NIP oraz dane adresowe firmy. Podanie numeru NIP w formularzu rejestracyjnym lub formularzu zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że zakup jest dokonywany w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

§8. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. L’Oréal zobowiązuje się dostarczyć zamówienie niezwłocznie, nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży zgodnie z punktem 4 paragrafu 6.

2. W przypadku braku dostarczenia zamówienia w terminie wskazanym w punkcie 1 Kupujący może od umowy odstąpić albo wyznaczyć L’Oréal dodatkowy termin na doręczenie zamówienia, a po jego bezskutecznym upływie od umowy odstąpić.

3. W wypadku, gdy dane podane przez Kupującego nie są kompletne, przez co uniemożliwiają prawidłowe dostarczenie zamówienia, L’Oréal skontaktuje się z Kupującym drogą e-mailową w celu ich uzupełnienia. Jeżeli Kupujący nie uzupełni danych teleadresowych w terminie 7 dni od wysłania przez L’Oréal wezwania do ich uzupełnienia, L’Oréal zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy.

4. Niezależnie od podstaw odpowiedzialności z tytułu rękojmi określonych w paragrafie 9, L’Oréal odpowiada wobec Kupującego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w zakresie wynikającym z Regulaminu, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy jest następstwem okoliczności, za które L’Oréal zgodnie z prawem odpowiedzialności nie ponosi.

§9. REKLAMACJA

1. L’Oréal nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej wobec Kupującego niebędącego Konsumentem, w tym wobec Przedsiębiorcy dokonującego niezawodowego zamówienia. Poniższe zasady odpowiedzialności L’Oréal z tytułu rękojmi stosuje się wyłącznie do Konsumenta.

2. L’Oréal zobowiązany jest dostarczyć produkt wolny od wad fizycznych i prawnych.

3. W przypadku stwierdzenia wady produktu, Konsumentowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

4. Konsument w związku z ujawnioną wadą produktu, może żądać:

 • a) wymiany produktu na wolny od wad,
 • b) usunięcia wady produktu,
 • c) obniżenia ceny,
 • d) odstąpienia od umowy – jeżeli wada jest istotna.

5. Wybór żądania należy do Konsumenta.

6. W przypadku wyboru przez Konsumenta żądania usunięcia wady lub wymiany produktu na wolny od wad, L’Oréal dokona naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. L’Oréal ma prawo odmówić spełnienia żądania Konsumenta, jeżeli jego wybór jest niemożliwy do spełnienia lub wymaga nadmiernych kosztów w porównaniu z drugim z możliwych roszczeń. W takiej sytuacji L’Oréal może zaproponować Konsumentowi inne rozwiązanie. Konsument nie jest związany propozycją L’Oréal i może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodności z umową w inny sposób.

7. W przypadku wyboru przez Konsumenta żądania obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, jeżeli produkt nie był wcześniej wymieniany lub naprawiany przez L’Oréal (L’Oréal nie wywiązał się z obowiązku usunięcia wady lub wymiany), L’Oréal może zaproponować Konsumentowi niezwłoczną i niewiążącą się z nadmiernymi niedogodnościami wymianę wadliwego produktu lub jego naprawę. Konsument ma prawo do zmiany sposobu doprowadzenia produktu do stanu zgodności z umową, który zaproponował L’Oréal. Zmiana propozycji L’Oréal nie będzie możliwa, jeżeli wybór dokonany przez Konsumenta jest niemożliwy do spełnienia lub wymaga nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem zaproponowanym przez L’Oréal.

8. L’Oréal nie ma prawa odmówić Konsumentowi obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, jeżeli nie wywiązał się ze swych obowiązków przy pierwszym żądaniu złożonym przez Konsumenta w ramach pierwszej reklamacji, bądź gdy jest to druga lub kolejna reklamacja danego produktu.

9. W przypadku obniżenia ceny, powinna ona pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość produktu z wadą pozostaje do wartości produktu bez wady.

10. Konsument może złożyć reklamację w dowolnej formie: elektronicznej na adres e-mail, w formie pisemnej - listownie lub osobiście na adres: L'Oréal Polska | Grzybowska 62 | 00-844 Warszawa. W reklamacji należy opisać zauważoną wadę i określić wybrane żądanie (spośród wymienionych w punkcie 4 powyżej).

11. Wraz z reklamacją Konsument powinien przesłać L’Oréal dowód dokonania zakupu wadliwego produktu w Sklepie, np. paragon lub fakturę, e-mail potwierdzający przyjęcie zamówienia do realizacji.

12. Konsument przed dokonaniem zwrotu produktu powinien skontaktować się z obsługą klienta.

13. Dostarczenie reklamowanego produktu odbywa się na koszt L’Oréal. L'Oréal nie ponosi kosztów reklamacji zgłoszonej po terminie wskazanym w punkcie 16.

14. L’Oréal, najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Konsumenta o dalszym postępowaniu. Jeżeli Konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a L’Oréal nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

15. Jeżeli w wyniku złożonej w ramach rękojmi reklamacji doszło do naprawienia rzeczy, wymiany, obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, Konsument ma prawo żądać od L’Oréal naprawienia szkody, którą poniósł z powodu nabycia wadliwego produktu, w tym kosztów dostarczenia wadliwego produktu.

16. L’Oréal odpowiada za sprzedany produkt, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu wydania produktu Konsumentowi. Roszczenie Konsumenta z tytułu rękojmi przedawnia się:

 • a) w przypadku wady fizycznej: z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady fizycznej,
 • b) w przypadku wady prawnej: z upływem roku licząc od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady prawnej dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej, z upływem roku od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne, jednakże bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem okresu odpowiedzialności L’Oréal wskazanym w zdaniu poprzedzającym.

17. Jeżeli Konsument zażądał wymiany produktu na wolny od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

18. L’Oréal nie udziela gwarancji na sprzedawane produkty, których jest producentem oraz nie świadczy usług posprzedażowych. Produkty sprzedawane w Sklepie, których producentem nie jest L’Oréal, mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Informacje na temat warunków gwarancji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, oraz uprawnień przysługujących Konsumentowi z tytułu gwarancji, każdorazowo znajdują się w opisie danego produktu na Stronie Sklepu.

19. Użytkownik lub Kupujący może zgłosić L’Oréal reklamację w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przez L’Oréal. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres Centrum Konsumenckiego L’Oréal. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik lub Kupujący powinien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamację i udziela na nią odpowiedzi.

§10. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Prawo odstąpienia od umowy na podstawie niniejszego paragrafu przysługuje wyłącznie Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy dokonującemu niezawodowego zamówienia.

2. Konsument lub Przedsiębiorca dokonujący niezawodowego zamówienia może odstąpić od umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Konsument lub Przedsiębiorca dokonujący niezawodowego zamówienia może wykorzystać w tym celu formularz odstąpienia L’Oréal dostępny TUTAJ.

3. Oświadczenie o odstąpieniu należy dołączyć do przesyłki zwrotnej zawierającej produkt.

4. Konsument lub Przedsiębiorca dokonujący niezawodowego zamówienia jest zobowiązany odesłać produkt niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Zwracany produkt należy wysłać na adres wskazany w punkcie 3 powyżej.

5. Konsument lub Przedsiębiorca dokonujący niezawodowego zamówienia pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu produktu (koszty opakowania, zabezpieczenia produktu, nadania).

6. Zwrot uiszczonej przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę dokonującego niezawodowego zamówienia ceny produktu wraz z kosztami jego przesyłki do Konsumenta lub Przedsiębiorcy dokonującego niezawodowego zamówienia (do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki oferowanej przez L’Oréal) zostanie dokonany przez L’Oréal niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy dokonującego niezawodowego zamówienia o odstąpieniu od umowy.

7. Zwrot dokonany zostanie przy użyciu takiej samej formy płatności, jakiej użył Konsument lub Przedsiębiorca dokonujący niezawodowego zamówienia, chyba że wyraził on zgodę na inną formę zwrotu wpłaconych środków (o ile nie łączy się to dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy dokonującego niezawodowego zamówienia z dodatkową odpłatnością).

8. L’Oréal może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zwracanego produktu lub otrzymania potwierdzenia jego odesłania (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej).

9. W razie skutecznego wykonania prawa odstąpienia umowę uważa się za niezawartą, a Konsument lub Przedsiębiorca dokonujący niezawodowego zamówienia jest wolny od wszelkich zobowiązań.

10. Konsument lub Przedsiębiorca dokonujący niezawodowego zamówienia ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zakupionego produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

11. Prawo odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy dokonującemu niezawodowego zamówienia w przypadku umowy:

 • a) której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • b) której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy dokonującego niezawodowego zamówienia lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 • c) której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

12. Informacje na temat sposobu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy Konsument lub Przedsiębiorca dokonujący niezawodowego zamówienia może również uzyskać w Centrum Konsumenckim L’Oréal:

 • a) telefonicznie pod numerem +48 22 255 23 26
 • b) wysyłając wiadomość poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie: [email protected]

§11. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na następujących stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie

www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne

www.uokik.gov.pl/wazne_adresy

www.polubowne.uokik.gov.pl/

2. Informacje, o których mowa w punkcie 1 powyżej Konsument może uzyskać również w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

3. Konsument może w szczególności skorzystać z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • a) możliwość zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej;
 • b) możliwość zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu.

4. Ponadto, Konsument może również uzyskać bezpłatną pomoc prawną u powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (np. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail: [email protected].

5. Konsumenci uprawnieni są również do skorzystania z platformy internetowego rozwiązywania sporów konsumenckich (tzw. Platforma ODR), która jest dostępna pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL

§12. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) Użytkowników i Kupujących przetwarzanych na Stronie Sklepu jest L’Oréal Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-844) przy ul. Grzybowskiej 62.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w L’Oréal Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-844) przy ul. Grzybowskiej 62 możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected].
3. Dane osobowe Kupujących (imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, dodatkowo jeżeli Kupujący będzie dokonywał zakupów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, firma Kupującego, dane adresowe firmy Kupującego, a także numer identyfikacji podatkowej (NIP) Kupującego ) są przetwarzane w celu realizacji zamówienia i wykonania zawartej z nim umowy sprzedaży, w tym przygotowania i dostarczenia zamówienia, wystawienia faktury, a także w celu realizacji prawa odstąpienia do umowy oraz skorzystania z prawa do złożenia reklamacji na zasadach określonych w Regulaminie.

4. Dane osobowe Użytkowników, którzy założyli konto na Stronie Sklepu (imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail) są przetwarzane wyłącznie w zakresie koniecznym do rejestracji i obsługi konta danego Użytkownika na Stronie Sklepu. Dodatkowo Użytkownik, który planuje dokonywać zakupów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, wskazuje w formularzu rejestracyjnym firmę Użytkownika, dane adresowe firmy Użytkownika, a także numer identyfikacji podatkowej (NIP) Użytkownika.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji powyżej wskazanych celów, w tym obsługi konta Użytkownika, dostarczenia zamówienia, wystawienia faktury, obsługi reklamacji i realizacji prawa odstąpienia od umowy. Informacje te są ściśle poufne i wykorzystywane wyłącznie przez L’Oréal lub podwykonawcę, poddanego tym samym zobowiązaniom co L’Oréal, zgodnie z Polityką Prywatności.

6. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie będą udostępnianie na rzecz innych podmiotów bez uprzedniej zgody wyrażonej przez Użytkownika lub Kupującego. Dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

7. Administrator może powierzyć w drodze pisemnej umowy przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim wyłącznie w określonym przez niego celu i w zakresie koniecznym do rejestracji i obsługi konta Użytkownika lub realizacji danego zamówienia i wykonania umowy zawartej z Kupującym, zgodnie z art. 28 RODO.

8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, w tym:

 • w zakresie danych osobowych niezbędnych do rejestracji i obsługi konta danego Użytkownika – przez okres 3 lat od ostatniej interakcji z konta Użytkownika;
 • w zakresie danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia – przez okres 6 lat wynikającym z przepisów podatkowych;
 • w zakresie danych osobowych niezbędnych do realizacji prawa odstąpienia od umowy oraz prawa do złożenia reklamacji – przez okres realizacji roszczeń wynikających ze złożonej reklamacji oraz zgodnie z przepisami w zakresie przedawnienia roszczeń.

10. Użytkownik lub Kupujący może otrzymywać od L’Oréal drogą elektroniczną informacje o produktach i inicjatywach L’Oréal, jeżeli Użytkownik lub Kupujący wyraził na to uprzednią zgodę. Udzielenie zgody, o której mowa w zdaniu poprzedzającym jest dobrowolne i nie warunkuje realizacji złożonego zamówienia.

11. Użytkownik lub Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu, wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do wycofania zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.

12. Użytkownikowi lub Kupującemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Użytkownika lub Kupującego narusza przepisy RODO.

13. W celu realizacji praw, o których mowa w punkcie 11 i 12 należy skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected].

14. Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze Strony Sklepu Użytkownik lub Kupujący akceptuje, że w urządzeniu końcowym zostaną zainstalowane pliki cookies, które umożliwiają L’Oréal świadczenie usług. Więcej informacji na temat stosowania plików cookies przez L’Oréal na Stronie Sklepu można znaleźć w Polityce Cookies.

§13. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

1. Kupujący ma możliwość wyrażenia własnej opinii i polecania każdego produktu. Opinie wyrażone o każdym produkcie odpowiadają średniej ocen i poleceń internautów pod każdym pytaniem i tylko ich dotyczą. Opinie nie stanowią w żadnym przypadku elementu umowy z L’Oréal.

2. Gwiazdki znajdujące się na Stronie Sklepu przy poszczególnych produktach stanowią aktualną średnią z ocen przyznanych przez osoby, które wyraziły na Stronie Sklepu swoje opinię na temat danego produktu. W związku z powyższym ilość gwiazdek może ulegać zmianie.

3. W przypadku zamieszczenia opinii o produkcie, Kupujący lub Użytkownik udziela nieodpłatnie oraz bez ograniczeń czasowych, terytorialnych i ilościowych licencji niewyłącznej L’Oréal na korzystanie z opinii na następujących polach eksploatacji: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania opinii – wytwarzanie dowolną techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową); w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których opinię utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; w zakresie rozpowszechniania utworu w innych sposób niż wskazany powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, publikacja na stronie internetowej, w tym na Stronie Sklepu, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie oraz publiczne udostępnianie opinii w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

4. W przypadku braku produktu w danym momencie na Stronie Sklepu, Kupujący może skorzystać z opcji "Sprawdź dostępność", która polega na powiadomieniu Kupującego o dostępności produktu na wskazany adres e-mail.

5. W celu skorzystania z opcji "Sprawdź dostępność" należy:

 • a) wybrać odpowiednią opcję na stronie produktu;
 • b) wpisać adres e-mail na który ma zostać wysłana informacja o dostępności produktu;
 • c) potwierdzić zlecenie klikając "Powiadom mnie o dostępności produktu".

6. Gdy produkt, w stosunku do którego skorzystano z opcji "Sprawdź dostępność" będzie dostępny dla Kupujących, na wskazany przez Kupującego adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z informacją o dostępności produktu.

7. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na Stronie Sklepu w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie. Kupujący lub Użytkownik może zapisać Regulamin na dowolnym nośniku. Ponadto, Kupujący każdorazowo otrzymuje Regulamin w e-mailu z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji zgodnie punktem 4 paragrafu 6.

8. Z obowiązującym Regulaminem można zapoznać się w dowolnym momencie na Stronie Sklepu. L’Oréal przysługuje prawo wprowadzania zmian w Regulaminie z zastrzeżeniem pkt 10 Regulaminu, w przypadku:

 • a) konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu;
 • b) zmian w zakresie warunków świadczonych usług, w tym w zakresie sposobów płatności i dostaw lub związanych z nimi opłat, zmian funkcjonalności na Stronie Sklepu, usprawnienia działania Strony Sklepu i obsługi Użytkowników;
 • c) zmian związanych z zapobieganiem nadużyciom lub uzasadnionych względami bezpieczeństwa;
 • d) zmian danych L’Oréal; lub
 • e) zmian redakcyjnych

9. O treści zmian Regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie na Stronie Sklepu wiadomości o zmianie Regulaminu, co najmniej 14 dni przed wejściem zmian w życie. Ponadto Użytkownik, który posiada konto na Stronie Sklepu jest informowany o każdej zmianie Regulaminu przez przesłanie informacji o jego zmianach na adres e-mail przypisany do konta w terminie nie później niż na 14 dni przed dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu oraz o prawie wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi elektronicznej – konto ze skutkiem natychmiastowym, w terminie 14 dni od dnia powiadomienia. Użytkownik jest związany Regulaminem w nowym brzmieniu, jeżeli nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.

10. Do zamówień i umów sprzedaży zawartych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili składania zamówienia.

11. L’Oréal zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Kodeksu Etyki Reklamy oraz Kodeksu Etyki Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego. Kupujący może zapoznać się z dokumentami bezpośrednio na stronach organizacji.

12. Użytkownikowi przysługuje prawo do usunięcia swojego konta ze Strony Sklepu w każdym czasie.

13. Regulamin i stosunki umowne między Kupującym lub Użytkownikiem a L’Oréal podlegają prawu polskiemu.

Regulamin strony z 28.05.2021

 

Wiadomość orientacyjna.
Dla najlepszych efektów, obróć urządzenie