Regulamin Strony

Regulamin Strony

Regulamin Strony Lancome.pl obowiązujący od dnia 28.05.2021 r.

Szanowni Państwo,
Chcielibyśmy Cię poinformować o zmianie Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną na stronie www.lancome.pl, która wejdzie w życie z dniem 28.05.2021 r.
Nowy Regulamin oraz dotychczas obowiązujący Regulamin dostępne są na stronach internetowych:
Regulamin z 03.11.2020
Zaktualizowany Regulamin z 28.05.2021.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami.
Jednocześnie przypominamy, że do usług świadczonych w okresie obowiązywania poprzedniego Regulaminu stosuje się dotychczas obowiązujące postanowienia.